دارم امشب به لب ثنای جواد
سر گذارم به خاک پای جواد

چشم امید دارم امشب بر
کرم بی حد و عطای جواد

همۀ هستی ام سر و جانم
پدر و مادرم فدای جواد

بین مردم گر آبرومندم
هست از برکت دعای جواد

می گشاید گره ز هر کارم
دست های گره گشای جواد

من در این آستان غریبه نیم
بودم از اول آشنای جواد

دوست دارم که وقت جان دادن
بنگرم روی دلربای جواد

چه شود گر شبی شوم ای دل!
زائر صحن با صفای جواد

دم باب المراد بنشینم
بینم آن گنبد طلای جواد

امشب عیدیّ خویش می خواهم
فرج مهدی از خدای جواد

ای سرا پا وجود تو برکات
لحظه لحظه به مقدمت صلوات

التماس دعا...برچسب ها :
جواد الائمه ,  میلاد ,  محمد بن علی , 

موضوع :
میقاتی ها ,