میزان رأی ملت است


بخاطر اشک فرزندان شهدا ..


برچسب ها :
انتخابات ,  انتخاب اصلح ,  آرمیتا ,  فرزندان شهدا ,  چشمان منتظر , 

موضوع :
میقاتی ها ,