یا  وَدودی


باز آمدی ؟!
چه بی صدا ؟!
سرشار از حیا و آرامش !
ماه تولد من ، آمدنت مبارک

چقدر آرام میگیرد این دل ، در لای لای های فرشتگان ، در گوارای صمیمی ماه عشق ، ماه رغائب ، ماه علی ، ماه بعثت ...
امروز همه اش روز من است ؛ اولین روزی که بعنوان معلم ، مِهر و عشق و آرامش ، هدیه میگیرم ..
روزهای پر از دغدغه ایست ، این روزها ؛ باید خوب تر از خوب بود تا بپذیرم عنوان پُر مِهرِ نامه های کودکانه تان را با آن دست خط های شکسته و دیرین و پر خاطره ، عنوانی با طعمِ "معلم"  .
انتخابش کردم تا خوب تر از خوب شوم برای همان غایی دیرین . نه برای وام های کلان ، نه  برای ... ، برای آرامش . سفرنامه آرامش ما نیز ، قصه ی جالبی دارد . آرامش در دل استرس و ترس و بیقراری و ... ؛ ولی باز هم آرامش .
خدایا ! در مصادف این همه خوبی و شهد شیرین رجب ، در این ماه بندگی و آرامش ؛ در گوشه گوشه های آرامشش ، صبوری ده مرا تا بتوانم عاشقانه بپذیرم ، آنچه را که تو برایم برگزیدی !

انتخاب ..
اینست تفاوت  او   و  من  . .
همانی که لذتش در شکار آرامش ماست !!!!!!!
 غافلا !
مرغ خوش خوان آرامش ، شانه های ما را رها نمیکند ؛ پابند همین آرامش هست ، نه پست و مقام و نه زر و زیور ! خون نامه ای دارد که تا ابد با ما هست ، از برای بودن و ماندن تمام هستی من  =>>
 الله

دیشب آخرین آرزویم مرمت خرابه های مسیر بود تا پس از چندی درنگ و سستی ، بتوانم این دیواره های شکسته کاه گلی را زنده کنم به نور تو ؛ برکت و رحمت کار و زندگی این روزها ، گواه این ادعاست  .

الله النور و النور و النور


یاد دارم شبی میزبان رویایی بودم که نور را برایم ، در کف دستم نوشت .
یاد دارم ایشان را که بار دیگر آمدند تا آرامش دل باشند و این خوابیده دل را بیدار سازند .
یاد دارم آن چشمان نادم گریان را که خبر میدادند از سفارشی دیگر از جانب بزرگی ،  باز هم برای آرامش .
خدای من ، شاهد هستی ؟! میبینم و میشنوم و هنوز هم یاد تو مرا بس است . هنوز هم در روزگاری که از خدا گفتن و خدا جستن ، افسانه شده ، باز هم روبه آسمانت قصه عشقت را فریاد می زنم ، هنوز هم شکرانه میدهم آرامشت را ، عبدالهی ات را.
از نخست روز آغازم در دنیا با واسطه و غیر ، ماندنیه من بوده ای تا آرامشم را ضامن باشی .
در آرامش متولد شدم ، در آرامش هم ما را بمیران با همان لبخندی که وعده کردی ...

محمد معراجی شدنت سپاس
علی جان میلادت مبارک
معلم بزرگداشتت پر نگار
انسان ، انسانیتت پر غرور

التماس دعا
یا حقبرچسب ها :
آمدن رجب مبارک ,  جشن فرشتگان ,  روز معلم ,  معلم ,  سفرنامه آرامش , 

موضوع :
میقاتی ها ,