یـــــــــا ودودی

خدای مهر و ماه من !
این روزها درک میکنم چکاچکه طراوت این قطرات بهاری را ، اما گنگم و حیران به یک سوال ؟!!!
آیا من درخورش هستم ؟
کمک کن تا همانی که رضایتت در گرو آن است ، بشود ؛ یاد گرفتم برای تو نفس بکشم . عاشقانه عاشقم باش ، بیشتر از همیشه . این روزها بیشتر از قبل به شانه های گرمت نیاز دارم .
با من باش
باز دعوت نامه ات مستقیم کف دل خودمان جاری شد . سپاس از همه محبتت .
جشن رمضان مبارک
رمضان دوره و روز و ایام نیست ؛ رمضان زمان نیست ؛ رمضان پاره ای از میقاتگاه دلدادگی هاست . رمضان عشق است و هبوط .
انسان ! اینجا مکانیست برای آدم شدن ، نه ، برای انسان شدن . عطرش به مشام می رسد . زاده ای از مهر و بندگی . و این بندگی زیباترین ثمره ی حیات است . تاروپود میبافم به خواست تو برای آفرینش محیا و یحیی . یاریم ده !
جشن میهمانی بندگی مبارک
مراقب باشیم ، غفلت از یک لحظه و ندامت به بلندای تمام عمر .
عاشق باشید و عبدالله .
التماس دعای شدید یاران میقاتی من
سحرگاهتان عارفانه
اشک هایتان عاشقانه
یاحق

برچسب ها :
ماه مبارک رمضان ,  رمضان ,  رحمت و بندگی ,  کرامت رمضان , 

موضوع :
میقات ما ,