زمانیکه برگزیدم این شایسته را ، هراسان و مشوش از پیامدش بودم ، شاید از برای آخرین انتخاب ها ؛
امروز خرسندم ؛ حاصل انتخابم فرزندانی هستند که سربلند پرچم ایران را بالای سر دورادور گـــود علم میکنند و حتی اگر از بازماندگانند ، صبوری و لبخند سرخشان و آن مرام پهلوانی پسندی که معلمانه در جام خرد نوشاندمشان ، آرامش را به دل پرتلاطمم باز می گردانند و همگان را مبهوت و حیران می گرداند که اینان از چه هستند ؟!

برای من تک تکشان ، فرشتگانی ایزدی که ازدحام شور و هیجان و صدا و قهقهه هایشان ، شیرین تر از هر خواسته ایست ..
چه شیرین گوهری بود ، پر دردترین روز من .
« تبریک ! قهرمانان کوچک من »

موفقیت از آنتان و  ایرانی بودن به کامتان .
دل انگیز باشید و پر مِهر
در پناه حق فرزندانم

برچسب ها :
مسابقات ربوکاپ استان البرز ,