جانِ جانان ..
و به جای همراه آوردن لشکری از عابدان ، فقط و فقط 4نفر ؛ 4نفر؟!!

دیروز محمد(ص) در پاسخ به درخواست مباهله برای قیاس بین حقانیت اسلام  و مسحیتِ اُسقف های نجران فرموده بود :
 «  که شما فرزندانتان را بیاورید و ما هم فرزندانمان ، شما زنانتان را بیاورید و ما هم زنانمان. شما جان‌هایتان را بیاورید و ما هم جان‌هایمان ،‌ سپس با تضرع به درگاه خدا رویم و لعنت او را بر دروغگویان طلب كنیم. »

و امروز حضور این لشکر 5نفره ، تن متقاضیان را لرزاند و آنان را منصرف کرد ؛ پس حقانیت اسلام بار دیگر با به حق بودن اوصیاءالله ، بر همگان ثابت شد .

او با فرزندانی نظیر حسنین(ع) و صدیقه فاطمه(س) و جانانِ جانانی نظیر علی(ع) پا به میدان گذارد . آری، علی برای محمد از جان هم عزیزتر است.

آری، علی برای محمد از جان عزیزتر است.
آری، علی برای محمد از جان عزیزتر است.
آری، علی برای محمد از جان عزیزتر است.
آری، علی برای محمد از جان عزیزتر است.

سرافرازی با کام مباهله ی محمد مصطفی (ص)  - همانی که در مخیله ی فندق نمای کوته نگاران خودفروخته نمیگنجد - بر آنانکه قدرش را دانستند ، مبارک


برچسب ها :
مباهله ی پیامبر , 

موضوع :
میقاتی ها ,