علمدار ..

متاسفانه از مهمترین آسیب‌ها و آفت‌های امروز فضای مداحی اتکا بعضی از ایشان به موضوعات مادی و حق‌الزحمه‌های دور از ذهن و هنگفت می‌باشد. اگر چه شأن بسیاری از بزرگواران از این نقیصه بدور است لیک هستند کسانی که متأسفانه در این وادی گرفتار شده و در تغافل و تجامل بسر می‌برند.
قضاوت با اهل فن، قضاوت با خوانندة این سطور یا قضاوت با مردم،‌هر چه هست این حرکت چه عوارضی را در پی خواهد داشت؟!!

آی آدمهایی که برای خلوص هم چاشنی به رنگ اسکناس تعریف میکنید ، چه میکنید با دلهای پاک این جوانان ؟ اینها نیاز به الگوهای زنده هم دارند ! چه میکنید با احوال این قشر ؟ چه میکنید با خط فکریه اینها ؟!!!
 برای چند جوان شهرستانی با انرژی،‌ عاشق اهل بیت (علیهم السلام ) و هیئتی با تلاش و زحمت و شوری خاص مراسمی را برنامه‌ریزی کرده و حالا بدلیل رنگ بیشتر این اسکناس ها دژی که از عشق در این ایام برای خویش ساختند را نابود میکنید و البته دژبان را هم مهار ؛ دلهای پاک را خنجر میزنید و چرکین میکنید این آینه های صاف را ؟! به اسم دین و شریعت ؟! کجا گام مینهید خودفروختگان ابلیس ؟! خدا به داد آنکه رسد که رنگ عشق و شور را از دلهای آنان میزداید !!!
لیکن آن چند جوان پاکدل پس از شنودن درخواست کفه ی سنگین تر برای ترازوی خودفروختگی ، سردرگم بدنبال راه چاره‌‌ای برمیایند که جز اتکا به خود و ذاکران و مداحان بومی راه دیگری را پیدا نمی‌نمایند ،‌ چه باید کرد؟!
باشد که اخلاص و صداقت و پاکی سرلوحه کار این عزیزان قرار گیرد و مسائل مادی و مالی، هدیه‌های سنگین نقدی و دوری از اخلاص در این مسیر ارزانی آنانی باشد که به صرف داشتن نام و شهرت از این طریق ناصواب و بی‌ثواب کسب روزی می‌کنند.

با تاثیری از پایگاه اطلاع رسانی هشترودبرچسب ها :
مداحان میلیونی ,  مداحی , 

موضوع :
میقات او ,