غریبم آقا ، دریاب مرا ..


                        تا رضا زهر جفا نوشیده
                                                        فاطمه رخت عزا پوشیده

سلام بر امام رئـوفم ؛ رخصت میدید ، مولا جان ؟
 آقا جون میگن عاشقی گناهه !
معصیته ؟
اگر عاشقی گناهه ، پس یه عمره گناه وارم ! عمریست که بغض عشق در گلو حبس کردم و نگاهم به زمین گره خورده تا این اشک رو ، این آینه عبرت رو ، این دفتر مشق رو ، این قلم گرفتگی رو احدی نبینه ؟! کلا بد اشکم ! بغض های سنگین و نشکن !
آقا جون ، دلم هوای عطر حرم داره ! همیشه فلسفه ی برف برام تقدسه ! چقدر دلم میخواست سپیدی حرم رو ببینم ؛ دل من خواست ؟!
کی باشم که خواهان باشم ! خداحافظی با اشک ریزان عاشقی ؟!
 حالم خوب نیست ، فقط 1ساعت خلوت 2نفره میخوام باهاتون . اجابتم میکنید ؟

برگی از شهادتنامه ی عشاق  :
                            شهادتت مبارک ، رضوان الرضا
                                                         
برچسب ها :
شهادت امام رضا(ع) ,  شهادت شمس الشموس ,  امام رئوف , 

موضوع :
میقاتی ها ,