بدون تعارف
بدون سادگی
بدون خیانت

فقط به یک امید هرروز چشمانم را می گشایم ، تا با عطر نرگسش زندگی را رنگ کنم :
اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عجل لولیک الفرج

تمام قلبم برای خودت شد..برچسب ها :
عشق ,  رنگ زندگی ,  اذن خدا ,  به رنگ خون ,